Hieronder vind je de meest gestelde vragen over Hooghe Heer. Bijvoorbeeld over de voorwaarden waaraan jij moet voldoen als jij voor een woning in aanmerking wilt komen. Welke documenten jij moet aanleveren. Heb je vragen over de appartementen zelf? Kijk dan even bij de vragen pagina.

Voorwaarden, inschrijving en toewijzing huurappartementen Hooghe Heer

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Zo ga je in 8 stappen naar jouw eigen woning:

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij ook je woningvoorkeuren op (deze kun je later eventueel altijd nog aanpassen).

Stap 2: Je ontvangt een e-mail waarmee je een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kun je inloggen in jouw digitale dossier (het IDD). Goed om te weten: je e-mailadres is je gebruikersnaam, het wachtwoord heb je zojuist zelf aangemaakt. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even je SPAM box.

Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Persoonlijk’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al automatisch ingevuld. Heb je aangegeven dat je samen met een partner huurt? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload, kun je klikken op ‘Documenten compleet’. Heb je aangegeven dat je samen met je partner huurt? Dan moet je ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’ uploaden.

Stap 5: Gaat je voorkeur bij nader inzien toch naar een andere type woning? Dan kun je deze wijzigen, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’. Klaar? Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Verstuur dan je inschrijving door te klikken op de ‘Documenten compleet’.

Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat doen we op basis van je opgegeven woonvoorkeuren, het aantal voorkeuren per woning, de ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project. Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen.
Als je de woning accepteert, zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier).

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en sturen we jou het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, ontvang je het contract per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot je woning wordt opgeleverd en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen huren?
Om een woning te mogen huren dien je voldoende inkomen te hebben. Ga uit van de volgende inkomensrichtlijnen:

– Minimaal bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld en eventuele vaste eindejaarsuitkeringen) van 4 x maandhuurprijs;
– Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;
– Gepensioneerden: optelsom van AOW en eventueel netto pensioen minimaal 3,5 x de maandhuurprijs;
– Inkomen uit flexibele arbeidsvormen (uitzendcontracten of oproepovereenkomsten) mogen niet meegenomen worden in de inkomensberekening.
– 10% van het eigen vermogen mag bij het jaarinkomen opgeteld worden (alleen vanaf €25.000 of meer)
– Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd is het belangrijk dat de arbeidsovereenkomst nog minimaal één jaar loopt vanaf het moment van oplevering. Een intentieverklaring is niet voldoende.

Zzp’er, zelfstandig ondernemer of DGA:
– een nettowinst voor belasting aantoonbaar aan de hierboven vermelde inkomensrichtlijn;
– je bent minimaal drie volledige boekjaren aan het ondernemen.

Hoe worden de woningen toegewezen?
De woningen worden toegewezen aan de best passende kandidaat. Dit doen we aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit-check.

Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?
In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan moet leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

LET OP! Alleen complete dossiers worden in  behandeling genomen, dus controleer het nog  een keer goed. In alle situaties moet je een identiteitsbewijs aanleveren (zonder BSN!). Je kunt maximaal 1 document uploaden. We hebben de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs nodig. Deze dien je dus in 1 document aan te leveren. Geldig identiteitsbewijs is je paspoort, ID-kaart of paspoort uit EER-land of Nederlands vreemdelingendocument

Loondienst
– UWV-verzekeringsbericht (zonder BSN-nummer);
– Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden);
– Meest recente loonstroken;
– Meest recente bankafschriften met de salarisstorting.

Gepensioneerd/Uitkering
– Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie);
– Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden;

Zelfstandig ondernemer
– Balans, winst- en verliesrekening van de 3 meest recente jaren (boekhouder / accountant / aangifte inkomstenbelasting);
– Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).

Eigen vermogen
– Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening).

Koopwoning
– (Voorlopige) koopakte;
– Jaaropgave hypotheek;
– Hypotheekverklaring;
– Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP).

Huurwoning
Verhuurdersverklaring;
– Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP).

Inwonend
– Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP).

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?
Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang, voor ons als verhuurder, maar ook voor jou, als huurder, zodat je niet een (te) groot financieel risico neemt. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Op welke wijze moet ik mijn stukken uploaden?
Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het voor jou gemakkelijker te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:
– Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen Hooghe Heer
– Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)
– We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn.
– Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF
– Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.
– Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens? Lees dan het privacy statement op onze website goed door.

Waarom verloopt alles digitaal?
Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je alles vanuit huis organiseren. Zo hoef je geen vrij te nemen om ergens in een kantoor van alles in te komen leveren. Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de voor jou perfecte woning.

Hoe wordt er met mijn gegevens omgegaan?
Je gegeven worden verzamelt en verwerkt als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy
statement.